O nama

Koordinacija humanitaraca

Koordinacija humanitaraca je neformalno udruženje organizacija civilnog društva, kao i drugih aktera s ciljem bolje pripremljenosti za krizne situacije i potencijalne katastrofe.

Kako bi bili bolje pripremljeni za potencijalne krize ili katastrofe činimo 3 stvari:

1. Mapiramo vlastite potencijale organizacije sa kojima bi potencijalno (zavisno o tadašnjim okolnostima) mogli podržati odgovor na krizne situacije

2. Educiramo se o alatima i vještinama za bolji odgovor na potrebe tijekom kriza i katastrofa

3. Preuzimamo potencijalne uloge tijekom kriza u kojima se najviše prepoznajemo.

Ukoliko i ti želiš postati član ove neformalnog udruženja, prijavi se OVDJE!

 

Ovaj portal dio je projekta “Umrežavanje i povećanje pripravnosti OCD-a za krizne situacije u Istočnoj Hrvatskoj”, te je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.