Novosti

Provedene 3 simulacijske vježbe potresa

U studenome 2023, u sklopu projekta „Umrežavanje i povećanje pripravnosti OCD-a za…